Publicaties

Nieuwsberichten

Tijdsnormering leidt niet vanzelf tot hogere productiviteit

|Blog

Tijd is geld, weet elk bedrijf. En daarom wil het efficiënt werken. Logisch, maar wat is efficiënt? Op veel bedrijfsvloeren, zeker waar het werk repetitief is, wordt de productiviteit gemeten. Daarvoor bestaan al tientallen jaren normeringsmethodes, die bepalen hoeveel tijd een gemiddelde medewerker nodig heeft voor een taak. Als je bedenkt welke essentiële rol die normering speelt in het management van bedrijven én het welzijn van medewerkers, besef je dat ze heel weloverwogen en continu moet worden geobserveerd.

In werkomgevingen met een vaste cyclustijd, zoals lopendebandwerk, is tijdstudie erg belangrijk: Is de tijd te kort ingeschat, dan krijgt een gemiddelde operator het werk niet af, wat resulteert in kwaliteitsproblemen en stress. Is de tijd te lang ingeschat, dan heeft de operator elke cyclus een wachttijd (en het bedrijf productiviteitsverlies), wat bovendien erg demotiverend werkt.

Bepalen medewerkers hun eigen werktempo, dan bestaat juist het risico dat men zich blind staart op nauwkeurigheid van de normtijd. Het moet geen doel op zich zijn. De essentie van normering ligt in het continu verbeteren van productiviteit. Dit kan worden bereikt door onnodige handelingen weg te nemen en door het verschil tussen de meest productieve en minst productieve werknemers te verkleinen.

Je kunt ingewikkelde modellen bedenken voor de tijdsnorm van elke handeling, of je kunt werken met een eenvoudige, constante norm die gebaseerd is op een gemiddelde. Maar wil je de productiviteit verbeteren, dan is het vooral zaak op de werkvloer te observeren. Welke verstoringen zijn vermijdbaar? Waarom is iemands werktempo langzamer? Maakt hij regelmatig een babbeltje, of voert hij overbodige handelingen uit? En kun je bij ónvermijdbare verstoringen iets doen aan het proces, de layout, de organisatie of de infrastructuur?

Kortom, de noodzaak tot normering verschilt per type bedrijf. Maar los daarvan moet je vaststellen dat zelfs de meest accurate norm niet vanzelf tot verbetering leidt. Observatie op de werkvloer is voor elke manager van het grootste belang.

Peter Mortelmans, senior improvement manager

Terug naar overzicht