Over ons

Common sense consultants

AMI is een groep van ervaren bedrijfsadviseurs. In de uitvoering van onze projecten stellen we ons op als een toegankelijke partner. Die zijn afspraken nakomt, en planmatig, doelgericht te werk gaat. We zijn ervan overtuigd dat een hechte samenwerking met u, als opdrachtgever, èn de nauwe betrokkenheid van uw werknemers de basis vormen voor een geslaagde implementatie.

1

Het belang van boerenverstand valt niet te onderschatten.

Uw management zal de nodige managementtheorieën kennen, maar worden ze ook goed toegepast? Welke methode past het beste bij uw organisatie, uw mensen? Daar gaat het vaak mis. AMI erkent six sigma, lean, scrum, agile, etc., maar gelooft sterk in een goed ontwikkeld boerenverstand.

2

Op de werkvloer wordt uw geld verdiend

  • Een goed verbeterplan begint op de werkvloer. Daarom verschuilt AMI zich niet: We praten mèt mensen, niet over mensen.
  • De implementatie vereist veel contact met medewerkers. Daarvoor stellen wij onszelf verantwoordelijk. Alleen resultaat telt.
  • Uw situatie is altijd anders dan elders. Daarom bepalen creativiteit en daadkracht ons plan van aanpak. We beschikken over actuele kennis en jarenlange ervaring, maar zijn meer doeners dan denkers.
3

Een advies is leuk, resultaat is beter

AMI is geen consultancykantoor dat vuistdikke rapporten met goedbedoelde adviezen oplevert, maar een team van bedrijfsadviseurs die voor verbetering zorgen. Wij nemen dossiers over, leggen niet nieuwe op tafel. En we zijn zeer betrokken, worden (voor even) deel van het bedrijf.

4

Het management heeft de juiste knoppen nodig

Te vaak blijft verandering beperkt tot de vergadertafel. Wij geven het management knoppen om aan te draaien: Systemen om doelen om te zetten in meetbare, transparante activiteiten. Beleid wordt bestuurbaar.

5

Draagvlak bouw je van onderop

Bij uw medewerkers vinden we oplossingen, die wij niet in de mond leggen. We betrekken hen bij de zoektocht. Zij voelen zich gehoord en worden ambassadeur van hun eigen verandering. Deze investering in tijd en energie (communicatie!) betaalt zich dubbel terug in essentieel draagvlak. Iedereen werkt enthousiast aan verbetering, omdat men weet HOE en WAAROM.

Gratis scan

Maak vrijblijvend kennis met onze aanpak

Met een partij die in de ziel van uw bedrijf kijkt, gaat u natuurlijk niet zomaar in zee. Daarom bieden we u graag meer dan een kennismaking aan: Geheel vrijblijvend komen we een volledige dag bij u over de vloer en maken een bedrijfsscan!

Scan aanvragen