Werkwijze

Waar AMI aan de slag gaat, gebeurt iets.

Gedrag laat zich niet zomaar sturen vanuit de directiekamer. Daarom praten we niet over mensen, maar mèt mensen. En daarom geven we het management de juiste knoppen om aan te draaien, zodat ze beleidsdoelen kunnen vertalen naar meetbare activiteiten.

We steken veel arbeid in trajecten, geven het goede voorbeeld. Om de gang van zaken in een bedrijf inzichtelijk te maken, ontwikkelen we management tools.

Scan

Dit is een intensieve kennismakingsfase. Op basis van onze eerste waarnemingen kunnen we een project op maat formuleren. In deze fase zijn we een volledige week aanwezig op uw werkvloer, om bestaande situaties en handelingen te analyseren. Soms zelfs met de chronometer in de hand. Want wie niet meet, niet weet. Het geeft u de kans om op zeer korte termijn onze concrete aanpak en aanbevelingen te evalueren. U bepaalt hier of u daadwerkelijk met ons in zee wilt gaan.

Analyse en advies

Analyseren betekent bij AMI kijken, luisteren en praten. We leren uw mensen anders naar de organisatie te kijken en confronteren hen met concrete meetresultaten. Zo zien ze het nut van nieuwe vaardigheden in (onontbeerlijk om ze vervolgens aan te leren) en ontstaat consensus over de verdere ontwikkeling en implementatie van het project. Omdat alle bedrijven verschillend zijn - niet alleen in activiteit en omvang, maar ook in cultuur – geeft het analyseproces ons de kans om de gepaste oplossing te formuleren voor uw organisatie. Een standaardoplossing bestaat immers niet.

Ontwikkeling

Bij AMI beheersen we alle noodzakelijke technieken om procesverbeteringen te sturen en te beheren (Process Improvement, Lean, Six Sigma,…). We gebruiken deze middelen echter niet als doel op zich, maar als middel om het gewenste resultaat te behalen. Deze programma’s hebben hun nut bewezen voor tal van bedrijven: processen worden gestroomlijnd, beter aangestuurd en er wordt resultaatgericht gewerkt.

Implementatie en coaching

Deze fase maakt ons anders dan anderen. En ze draagt in hoge mate bij aan het resultaat.
Wij beperken ons niet tot een advies en een set hulpmiddelen. We helpen u noodzakelijke veranderingen daadwerkelijk te verankeren in uw organisatie. Dat doen we door uw leidinggevenden te trainen en coachen, zodat zij verbeteringen ook zelf kunnen waarmaken. Dit proces is niet vrijblijvend. We volgen een strikt plan om controle te houden over de implementatie en daarmee de beoogde resultaten. Zo wordt uw organisatie zelflerend en beklijft het succes. En om dat optimaal te borgen, zetten we desgewenst management gamification aan.